Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bierfirma Waggewild wil op zijn manier bijdragen aan duurzaam ondernemen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar we willen het wel graag simpel houden en gaan geen loze beloftes doen.

We hebben twee thema’s uitgekozen waarbij wij denken dat ze relevant zijn en waar we ook daadwerkelijk iets kunnen betekenen:

  • Lokaal ondernemerschap
  • Verslavingspreventie / alcoholmisbruik

Lokaal ondernemerschap

We proberen zoveel mogelijk om lokale leveranciers te gebruiken. Dit heeft twee voordelen. Enerzijds stimuleer je de lokale economie en anderzijds draag je bij aan duurzaam ondernemen. Want kortere transportlijnen = minder uitstoot.

Verslavingspreventie / alcoholmisbruik

Kijk, we zijn eerlijk. We willen dat er zoveel mogelijk van ons bier gedronken wordt. Maar hier zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet ons bier gedronken worden voor de gezelligheid en niets anders. Wanneer er andere motieven om de hoek komen kijken (bijvoorbeeld drinken om problemen te vergeten) adviseren we om hulp te zoeken. Het CAD-Limburg is hiervoor speciaal ingericht.

Verder zijn we ook van mening dat het drinken van alcohol geen gevolgen mag hebben voor anderen. Hiermee bedoelen we vooral het gebruik van alcohol en het deelnemen aan het verkeer. Dat gaat niet samen. Jij kiest er zelf voor om dronken achter het stuur te zitten. Degene die wordt aangereden niet.